top of page
Search

Jak mohou samosprávy využívat možnosti QR kódů?

QR kódy se používají k rychlému, efektivnímu přenosu libovolné informace do mobilního zařízení, telefonu či tabletu. Informace schované v QR kódu přenesete tak, že jej "vyfotíte" speciální aplikací. Tato aplikace sama rozpozná, co je v kódu uloženo a pak provede požadovanou akci: např. zobrazí webovou stránku, přidá si záznam do adresáře, pošle SMS a další.Jak správně využívat funkce QR kódů?


Nejdříve potřebujete data, které chcete zobrazovat. Při přípravě služby pro vás kompletně zmapujeme katastr vaší samosprávy a do mapového podkladu služby Arthur zapracuje včetně informativního popisu důležité objekty, zajímavosti, objekty a subjekty z cestovního ruchu, místa pro aktivní vyžití, trasy, podnikatelské subjekty apod. Vše, co je v databázi, se bude zobrazovat v mobilní aplikaci Arthur.


Samospráva dostanete k dispozici komfortní rozhraní na https://arthur.city/, ve kterém spravuje všechny dostupné záznamy ze svého katastru, a má vše plně pod kontrolou. Platí, že si obec může další záznamy přidávat podle potřeby (například akce a události) a tím zvát občany i návštěvníky regionu na dění na svém území. Návštěvník nemusí plánovitě navštívit vaši samosprávu, Arthur ho k vám prostě přivede.


Každý záznam, který je evidován ve správě Arthur.city, obsahuje jedinečný identifikátor a QR kód. Pokud chce samospráva tento QR kód využít, například pro označení objektů, do tiskovin nebo pro vytváření her apod., může si u každého záznamu tento QR kód vyexportovat a zpracovat podle libosti. Tento kód je jedinečný pro každý záznam.


V praxi to potom vypadá tak, že obec vytiskne a za-laminuje QR kódy, kterým například označí nějaké místo. Návštěvním nebo obyvatel naskenuje QR kód svým mobilním telefonem a mobilní aplikace mu zobrazí detaily daného místa. Samospráva má samozřejmě popis těchto záznamů plně pod kontrolou, takže uživateli mobilní aplikace Arthur předává přesně ty informace, které samospráva považuje za důležité. Pokud uživatel nemá nainstalovanou mobilní aplikaci Arthur, systém to pozná a mobil ho vyzve k doinstalování aplikace. Potom již záznam otevře.


Modul QR kódů má v Arthur.city velké uplatnění a možnosti. Místa označena QR kódem se zobrazují také v rozšířené realitě mobilní aplikace Arthur, takže jsou lehce dohledatelná. Také může samospráva využít kombinaci rozšířené reality, tras a QR kódu k vytváření různých virtuálních her, virtuálních procházek apod.


-- vlapon --

33 views0 comments

Comments


bottom of page