1. Pracuje ARTHUR s akcemi a událostmi? 

2. Je služba omezena velikostí zobrazovaného území nebo množstvím záznamů?

3. Kde získáváme data do naší služby a proč naše služba žije?

 

4. Lze předávat data zákazníka do služby ARTHUR (akce, aktivity, události) i automatizovaně? 

 

5. Může zákazník průběžně upravovat existující záznamy a zadávat nové záznamy? 

6. Zobrazuje ARTHUR informace pouze z cestovního ruchu?   

7. Je ARTHUR schopen vytvořit datové, grafické výstupy a statistiky?

 

8. Co to je Virtuální databáze?

 

9. Co to je služba OneTouch?

 
 

10. Jak dlouho trvá zprovoznění služby ARTHUR pro města a obce?

11. Jak vypadá proces zavedení základní služby?

© 2019 Vlapon innovation s.r.o.